Aluthermo – termoizolacja,izolacja stropu, ocieplenie, docieplenie dachu, poddaszy

 

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH 

 

Charakterystyki techniczne Aluthermo Quattro® Aluthermo® 7mm VAPREFLEX
 

quattro kl

7mm kl

7mm kl

Grubość +/- 10 mm +/- 7 mm +/- 7 mm
Średnica pęcherzyka 10 mm 10 mm  
Wysokość pęcherzyka 4 mm 4 mm  
Grubość warstwy polietylenu 150 μm 150 μm 150 μm
Ilość warstw aluminium 4 2 2
Grubość pianki polietylenowej 3 mm - -
Grubość zewn. warstwy polietylenu 30 μm 30 μm 15 μm
Wymiary roli 1,20 x 25 m 1,25 x 25 m 1,25 x 25 m
Powierzchnia roli 30,00 m2 31,25 m2 31,25 m2
Masa +/- 750 g/m2 +/-550 g/m2 +/-373 g/m2
Obciążenie dopuszczalne przy
10 % odkształcenia
543 kg/m2 250 kg/m2  
Obciążenie dopuszczalne przy 20 % odkształcenia 1232 kg/m2    
Odporność na rozerwanie 2.423 kg/m2 1.000 kg/m2  
Równoważna rezystancja termiczna * **  
R [m2 K/W] R= 5,70 m2 K/W R= 2,639 m2 K/W R= 1,50 m2 K/W
Tłumienie akustyczne Rpink noise=34,3 d(A)
Rroad=28,3 dB(A)
   
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLw = 22 dB ΔLw = 26 dB  
Zakres temperatur montażu
- 40°C - +80°C - 40°C - +80°C  

qualite-garantie