Aluthermo – termoizolacja,izolacja stropu, ocieplenie, docieplenie dachu, poddaszy

ALUTHERMO® 7MM

PRODUKT

Aluthermo 7mm® jest materiałem termoizolacyjnym którego działanie polega na odbijaniu ciepła. Składa się z dwóch warstw czystego o grubości 30 mikronów, polerowanego  aluminium zabezpieczonego przed utlenianiem, oddzielonych polipropylenową strukturą plastra miodu zawierającą pęcherzyki suchego powietrza
Wszystkie warstwy na całej powierzchni są zgrzewane na gorąco.

Otrzymana struktrura jest półsztywna (elastyczna) i składa się z następujących warstw:

A. Folia aluminiowa o grubości  30 mikronów, zabezpieczona przed utlenianiem
B. Warstwa suchego powietrza w postaci pęcherzyków w samogasnącym polietylenie
C. Warstwa suchego powietrza w postaci pęcherzyków w samogasnącym polietylenie
D. Folia aluminiowa o grubości  30 mikronów, zabezpieczona przed utlenianiem

 

Grubość +/- 7 mm
Średnica pęcherzyka 10 mm
Wysokość pęcherzyka 4 mm
Grubość warstwy polietylenu 150 μm
Ilość warstw aluminium 2
Grubość pianki polietylenowej -
Grubość zewn. warstwy polietylenu 30 μm
Wymiary roli 1,25 x 25 m
Powierzchnia roli 31,25 m2
Masa +/-550 g/m2
Obciążenie dopuszczalne przy
10 % odkształcenia
250 kg/m2
Obciążenie dopuszczalne przy 20 % odkształcenia  
Odporność na rozerwanie 1.000 kg/m2
Równoważna rezystancja termiczna **
R [m2 K/W] R= 2,639 m2 K/W
Tłumienie akustyczne  
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLw = 26 dB
Zakres temperatur montażu - 40°C - +80°C

 

WYMIARY I PAKOWANIE

  Aluthermo® 7mm
 Ilość  w 1 rolce 31,25
 Wymiary rolki 1,20m x 25 m
 Masa rolki 17,2 kg
 Ilość rolek - ładunek cało-samochodowy (TIR) 273
 Ilość   – ładunek cało-samochodowy (TIR) 8.523

 

INFORMACJE DODATKOWE

Do montażu produktów Aluthermo® potrzebna jest taśma.

Całkowita wodoodporność
Brak ‘punktu rosy’
Niepalność - klasa ogniowa B-d0-s1
Lekkośćbrak obciążenia konstrukcji
Nie alergenność i nietoksyczność
Odporność na gryzonie i gnicie
Możliwość adaptacji do wszystkich kształtów i powierzchni
Antystatyczność
Mała kubatura składowania i łatwość przemieszczania
Podlega recyklingowi

qualite-garantie

qualite-garantie