Aluthermo – termoizolacja,izolacja stropu, ocieplenie, docieplenie dachu, poddaszy


Izolacja Ściany

IZOLACJA ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ


Ściany odpowiadają za ubytki energii w ok. 20%. Izolacja ścian materiałami Aluthermo® od zewnątrz zapewnia akumulację i utrzymanie ciepła wewnątrz budynku. Dodatkowo Aluthermo® chroni budynek przed przegrzewaniem od promieniowania słonecznego.

 Zalety •  Minimalna grubość przy maksimum efektu termoizolacyjności
•  Półsztywny materiał dobrze rozkładający się na całej powierzchni
•  Nie ma efektu ‘zwisania’ z biegiem czasu

Rekomendowany produkt: Aluthermo Quattro®

Izolacja sciany od zewnątrzIzolacja sciany od zewnątrz

 Belgia - Jednorodzinny dom w Sankt Vith Belgia - Jednorodzinny dom w Sankt Vith Belgia - Jednorodzinny dom w Sankt Vith


 

IZOLACJA ŚCIANY OD WEWNĄTRZ


W przypadku braku możliwości izolacji ściany od zewnątrz, Aluthermo® daje możliwość izolacji ścian od wewnątrz. Ze względu na ograniczoną grubość nie zmniejsza powierzchni pomieszczeń jednocześnie zapewniając wysoki komfort wewnątrz.

 Zalety •  Nie ogranicza powierzchni wewnątrz pomieszczeń
•  Łatwość adaptacji do różnych kształtów izolowanej powierzchni
•  Minimalna grubość przy maksymalnych efektach izolacyjnych
•  Możliwość instalacji przewodów i instalacji za izolacją
•  Brak punktu rosy

Rekomendowany produkt: Aluthermo Quattro®

Izolacja sciany od wewnątrzIzolacja sciany od wewnątrzDocieplenie sciany od wewnątrz

Izolacja ściany od wewnątrz


 

qualite-garantie